Andrahandsuthyrning

På styrelsemötet 2023-01-16 så beslutade styrelsen att inte längre tillåta kommersiell andrahansuthyrning. Redan godkända andrahandsuthyrningar får löpa tills nuvarande tillstånd löper ut, normalt 1 år. Andrahandsuthyrning med giltiga skäl i…

Arbeten i lägenheten

Styrelsen vill påminna om att reparation och installation av el och vatten i lägenheten måste utföras på ett fackmannamässigt sätt, för att undvika krav på ersättning från föreningen.Skador som upptäckts…